Op deze website vind je alles over wandelen in Groesbeek

Terug naar overzicht routes

Landschap

Het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Groesbeek-dorp is wat kleinschaliger van aard, met veel landschapselementen zoals houtwallen, poelen, struweel en kleine natuurperceeltjes.

De Steenbroekse hei is een voorbeeld van een waardevol klein landschapselement

Veel landschapselementen worden beheerd door de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.
Meer info:

Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek

< Terug

Leigraaf, Groesbeek

Groesbeekse bekenroute

Niet hoog en droog, maar laag en nat. Vanaf de bron van de Groesbeek, nabij het monumentale protestantse kerkje in het centrum, volg je de beek naar het buitengebied, tot aan de Duitse grens. Je loopt over de zgn. renpaadjes, de rechthoekige padenstructuur die hier eind 19de eeuw is ontstaan tijdens de ontginning van de toenmalige gemeentehei, een natte heide waar de 'ren' (Groesbeeks dialect voor waterloop of beekje) doorheen meanderde. De terugweg voert je langs de Leigraaf, Drulse beek en ander water. Ook gaat de route door De Bruuk, een beschermd natuurgebied met zeldzame blauwgraslanden.

Lengte: 14 km.

Startpunt: Protestantse Kerk, Kerkstraat, Groesbeek

Downloaden:

Routebeschrijving (met kaart)

GPS-track (zip)

Link naar Viewranger: route en app